Blogia
Máximo Kinast Avilés

ESPAÑA: CATALUNYA SERÁ INDEPENDIENTE EL 2029

En catalael primer artículo y en castellano más abajo:

http://www.elperiodico.es/ca/noticias/opinio/20100612/catalunya-independent-del-2029/316983.shtml
 
El Periódico
Dissabte, 12 de juny del 2010
 
Set x set
 
Xavier Moret

La Catalunya independent del 2029

Alexandre Deulofeu va ser un d'aquests savis empordanesos que surten de tant en tant qui sap si per culpa de la tramuntana. Va néixer a l'Armentera el 1903 i va morir a Figueres el 1978. Durant la Guerra Civil va ser alcalde accidental de Figueres, el 1939 es va exiliar a França i a la tornada, el 1947, es va dedicar a regentar la seva farmàcia. Fins aquí tot més o menys normal, si no fos que els savis sempre són savis i Deulofeu va acabar publicant, el 1951, La matemàtica de la història, una obra singular on apunta que les civilitzacions funcionen per cicles equivalents als dels éssers vius; és a dir, neixen, creixen, es constitueixen i moren.

Creia Deulofeu que, si estudiem bé aquests cicles, ens podem avançar als esdeveniments futurs i evitar les guerres. Pura matemàtica. Segons els seus càlculs, els imperis tenen una durada mitjana de 550 anys i, partint d'una sèrie de fórmules, va ser capaç de predir la data de la unificació d'Alemanya i la de la caiguda de l'imperi soviètic. ¡Chapeau pel savi Deulofeu!

Pel que fa a Catalunya, Deulofeu va predir que el 2029 assoliria la independència. El seu càlcul era clar, ja que, segons ell, el 1479, any del casament de Ferran d'Aragó amb Isabel de Castella (futurs Reis Catòlics), va donar pas a la formació d'Espanya. Si a aquesta data li sumem els 550 anys que duren els imperis, el total fa 2029, que segons Deulofeu seria l'any de la desintegració d'Espanya.

No és gens estrany que Dalí, nascut també a Figueres, admirés el savi Deulofeu, un home brillant capaç de fer passar la història per l'adreçador de les matemàtiques. Potser farien bé els polítics d'avui de llegir la seva obra cabdal; així ens estalviaríem debats, referèndums, polèmiques i foteses estèrils que acaben no portant enlloc. Si ens limitem a aplicar les matemàtiques, tot sembla molt més senzill. ¿O no?

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
http://www.elperiodico.es/es/noticias/opinion/20100612/catalunya-independiente-del-2029/316983.shtml
 
El Periódico
Sábado, 12 de junio del 2010
 
Siete x siete
 
Xavier Moret

La Catalunya independiente del 2029

Alexandre Deulofeu fue uno de esos sabios ampurdaneses que salen de vez en cuando quién sabe si por culpa de la tramontana. Nació en L'Armentera en 1903 y murió en Figueres en 1978. Durante la guerra civil fue alcalde accidental de Figueres, en 1939 se exilió en Francia y al regresar, en 1947, se dedicó a regentar su farmacia. Hasta aquí todo más o menos normal, si no fuera porque los sabios siempre son sabios y Deulofeu acabó publicando, en 1951, La matemàtica de la història, una obra singular en la que apunta que las civilizaciones funcionan por ciclos equivalentes a los de los seres vivos; o sea, nacen, crecen, se constituyen y mueren.

Creía Deulofeu que, si estudiamos bien esos ciclos, podemos avanzarnos a los acontecimientos futuros y evitar las guerras. Pura matemática. Según sus cálculos, los imperios tienen una duración media de 550 años y, partiendo de una serie de fórmulas, fue capaz de predecir la fecha de la unificación de Alemania y de la caída del imperio soviético. ¡Chapeau por el sabio Deulofeu!

Por lo que respecta a Catalunya, Deulofeu predijo que en el 2029 alcanzaría la independencia. Su cálculo estaba claro, puesto que, según él, 1479, año del casamiento de Fernando de Aragón con Isabel de Castilla (futuros Reyes Católicos), dio paso a la formación de España. Si a esa fecha le sumamos los 550 años que duran los imperios, el total da 2029, que, según Deulofeu, sería el año de la desintegración de España.

No es nada raro que Salvador Dalí, nacido también en Figueres, admirara al sabio Deulofeu, un hombre brillante, capaz de hacer pasar la historia por el tubo de las matemáticas. Quizá no estaría de más que los políticos de hoy leyeran su obra capital; así nos ahorraríamos debates, referendos, polémicas y bagatelas estériles que acaban no llevando a ninguna parte. Si nos limitamos a aplicar las matemáticas, todo parece mucho más simple. ¿O no?--
Salut i independència!

Jordi

www.sossagradafamilia.org
http://youtube.com/sossagradafamilia

:: http://www.jordibilbeny.com/ ::

0 comentarios