Blogia
Máximo Kinast Avilés

Disseny de Civisme / Diseño de Civismo.

1. Text en català.
2. Texto en castellano.

(Text en català).

Benvolgudes amigues i amics:

Us comuniquem que hem fet la traducció del llibre en català DISSENY DE CIVISME al castellà (DISEÑO DE CIVISMO). Model econòmic, polític i social global elaborat per l'equip del Centre d'Estudis Joan Bardina, durant les dècades dels anys noranta i dels dos mil, on s'estudia i planteja un model sobre la societat que volem.

Aquests apunts-fitxa no pretenen altra cosa que incitar els especialistes en cada matèria que investiguin, en funció del nou paradigma conjunt, noves possibilitats concretes del seu camp. Pertoca, doncs, a cada persona individual, a cada grup de professionals, a cada sector de la població implicat en un tema, d'aprofundir i concretar les possibles conseqüències i possibilitats que el conjunt de mesures proposades els suggereixi; igualment pel que fa als possibles camins i dificultats d'implantació d'aquestes propostes en cada sector implicat.

El llibre està comprimit en les dues versions en la nostra web (http://www.bardina.org) per descarregar gratuïtament. En la versió catalana, disposem de la 3a edició editada l'11 de Setembre del 2011. Els podeu adquirir amb una aportació de 10 € (despeses d'enviament a part).

El conjunt de fitxes poden donar una visió més amplia de les possibilitats generades per una implantació de la moneda telemàtica com a mitjà polític per a caminar vers una societat solidària i llibertària.

Us adjuntem dues propostes del contingut d'aquest llibre:

Mesures de protecció del medi ambient:

2.15.1. Paisatge (Pàgines 307/309).

Àrea de professions i serveis liberals:

3.3.7. Seguretat Social i Medicina (pàgines 400/404).

Moltes mercès per compartir aquesta informació.

Centre d'Estudis Joan Bardina.
Web: http://www.bardina.org - http://www.chalaux.org
Bloc: http://bardina.blog.pangea.org/
Email: jbardina@pangea.org

(Texto en castellano).

Apreciadas amigas i amigos:
 
Os comunicamos que hemos hecho la traducción del libro en catalán DISSENY DE CIVISME al castellano (DISEÑO DE CIVISMO). Modelo económico, político y social global elaborado por el equipo del Centre d'Estudis Joan Bardina, durante las décadas de los años noventa y de los dos mil, donde se estudia y plantea un modelo sobre la sociedad que queremos.

El libro está comprimido en las dos versiones en nuestra web (http://www.bardina.org) para descargar gratuitamente. La versión catalana, disponemos de la 3ª edición editada el 11 de Setiembre del 2011. Los podéis adquirir con una aportación de 10€ (gastos de envío aparte).

Estos apuntes-ficha no pretenden otra cosa que incitar a los especialistas en cada materia que investiguen, en función del nuevo paradigma conjunto, nuevas posibilidades concretas de su campo. Corresponde, pues, a cada persona individual, a cada grupo de profesionales, en cada sector de la población implicado en un tema, de profundizar y concretar las posibles consecuencias y posibilidades que el conjunto de medidas propuestas les sugiera, igualmente con respecto a los posibles caminos y dificultades de implantación de estas propuestas en cada sector implicado.

El conjunto de fichas pueden dar una visión más amplia de las posibilidades generadas por una implantación de la moneda telemática como medio político para caminar hacia una sociedad solidaria y libertaria.

Os adjuntamos dos propuestas del contenido de este libro:

Medidas de protección del medio ambiente:

2.15.1. Paisaje (Páginas 196/197).

Área de profesiones y servicios liberales:

3.3.7. Seguridad Social y Medicina (páginas 255/257).

Muchas gracias por compartir esta información.

Centro de Estudios Joan Bardina.
Web: http://www.bardina.org - http://www.chalaux.org
Bloc: http://bardina.blog.pangea.org/
Email: jbardina@pangea.org

0 comentarios